Eskolaz kanpoko ekintzak 2024 Izen-ematea

Ikaslearen datuak

Familia-datuak

Baimenak eta baldintzak

Argazkietarako baimena

Gurasoen baimena

Nire semea/alaba zentroak esklusiboki antolatutako eskolen eta jarduera osagarrien argazkietan ager dadin eta argazki horiek honako leku hauetan argitara daitezen:

 • Zentroaren webgunea edo bloga.
 • Zentroak egindako filmaketen hedapen publikoa, horiek salerosteko asmorik ez badago.
 • Zentroak sustatzen dituen hezkuntzaren arloko aldizkariak edo argitalpenak.
 • Zentroarentzako aurkezpen digitalak.

Nire semeak/alabak egindako materiala hezkuntzaren arloko blogetan eta komunikazio-espazio publikoetan argitaratzea.

Baldintzak

 • Ikastaroak 9 hilabeteko iraupena dauka, 2022ko irailaren 19tik 2023ko ekainaren 9era arte.
 • Ordutegia eskolak eskatuta aldatu daiteke.
 • Ordainketa 9 kuotetan banatuko da hurrengo moduan:
  • Irailatik Maiatzera arte hilabetea kobratuko da:
   • Haur hezkuntza taldeak: 57€//hilabetea.
   • Lehenengo hezkuntza taldeak: 57€/hilabetea.
   • Bigarren hezkuntza taldeak: 69€/hilabetea.
   • Batxilergoko taldeak: 72€/hilabetea
   • Txinera eta aleman taldeak: 61€/hilabetea
   • Ez dago matrikula-gasturik.
 • Liburua ez dago prezioaren barne. Honen kobrantza abenduan egingo da.
 • Nik hileroko ordainketak betetzeko konpromisoa hartzen dut, eta ez ordaintzea behin baino gehiagotan ematen bada, Mondragon Linguak nire semearen edo alabaren baja kudeatu ahal izatea onartzen dut. Kasu bakoitza banan-banan aztertuko da.
 • Bajak hilabete bakoitzaren 25a baino lehen abisatu behar dira.
 • Izena emateko epea ekainaren 6tik ekainak 30era arte izango da. Lekuak inskripzio ordena jarraituz ezarriko dira.
 • Aurrez aurreko formatuan dauden eskolak online formatura edo formatu erdipresentzialera alda daitezke. Familiak ez badu formatu berriarekin jarraitzeko interesik, idatziz jakinarazi beharko dio baja dagokion zentruari.

 

Diziplina-gabezi protokoloa

MONDRAGONLINGUAREN PROTOKOLOA GELAKO DIZIPLINA-GABEZIAK KUDEATZEKO

Falta arinak dira:
•    Justifikatu gabe berandu iristea behin eta berriro (lau aldiz jarraian).
Bigarren aldiz berandu iristen denean jarraian ez izan arren, irakasleak mezu bat bidaliko du LinguaCampus bidez. Gurasoek ohartarazpen bat jasoko dute.
•    Klasera materialik gabe joatea behin eta berriro (lau aldiz jarraian).
Bigarren aldiz gertatzen denean jarraian ez izan arren, irakasleak mezu bat bidaliko du LinguaCampus bidez. Gurasoek ohartarazpen bat jasoko dute.
•    Etxeko lanik ez egitea behin eta berriro (lau aldiz jarraian).
Bigarren aldiz gertatzen denean jarraian ez izan arren, irakasleak mezu bat bidaliko du LinguaCampus bidez. Gurasoek ohartarazpen bat jasoko dute.
•    Justifikatu gabeko ez etortzea (lau aldiz jarraian).
Irakasleak mezu bat bidaliko du LinguaCampus bidez, justifikatu gabe klasera etorri gabe geratzen den bakoitzean. Gurasoek ohartarazpen bat jasoko dute..
•    Saioen ohiko garapena galarazten duen motibazio-gabezia.

Zer egin:
•    Irakasleak arduradunari emango dio horren berri.
•    Falta baloratu eta familiarekin bildu beharra ote dagoen ikusiko da.
•    LEHENENGO OHARRA: Irakasleak ohartarazpena bidaliko du LinguaCampus bidez.
•    BIGARREN OHARRA: Irakasleak/koordinatzaileak (proiektuaren koordinatzaileak baloratu behar) gurasoei deituko die, faltaren berri emango die, idatziz bidaliko zaie jakinarazpena eta familiarekin bilduko da.
•    HIRUGARREN OHARRA: Koordinatzaileak gurasoei deituko die eta faltaren berri eman. Idatziz bidaliko zaie jakinarazpena eta familiarekin eta haurrarekin bilduko da.  Konpromiso bat adostuko da.

Falta larriak dira:
•    Baliabide materialak nahita apurtzea.
•    Gelakideei errespeturik ez izatea (irainak, borrokak...).
•    Irakasleari errespeturik ez izatea (irainak, kasurik ez egin nahita eta ondorioz taldea kaltetu...).

Hiru horiek falta oso larriak dira, ondorioz, irakasleak ahalik eta lasterren hitz egingo du arduradunarekin eta ezin balitz, Zentroko zuzendariarekin.
Arduradunak edo zuzendariak ikaslearekin eta gurasoekin hitz egingo dute gertatuari buruz. Falta hori ikaslearen LinguaCampuseko fitxan erregistratuko da, eta informazio hau jasoko da: data eta faltaren azalpena. Une horretan bertan emango da MondragonLinguako protokoloaren berri.

•    Errespeturik ez denek erabiltzen dituzten guneetan (pasilloetan, komunetan, harreran...).

Zer egin:
•    Irakasleak arduradunari emango dio horren berri.
•    Falta baloratuko da.
•    LEHENENGO OHARRA: Irakasleak-arduradunak gurasoei hots egingo die, faltaren berri eman eta jakinarazpena bidaliko da idatziz. Familiarekin eta haurrarekin bilera egingo da. Ikaslearen fitxan erregistratuko da falta (data eta gertatuaren azalpen zehatza). Protokoloaz informatuko da eta falta errepikatuz gero egon daitezkeen ondorioez ere bai.
•    BIGARREN OHARRA: Koordinatzaileak-arduradunak gurasoei hots egingo die, faltaren berri eman eta jakinarazpena bidaliko da idatziz. Familiarekin eta haurrarekin bilera egingo da berriro. Emango diren urratsen berri emango zaie.
•    Txostena egingo da kudeaketa-batzordearentzat eta balizko zigorraren berri emango da: behin-behineko edo behin betiko kaleratzea.